तालिम निर्देशक समिति
१. सचिव अर्थ मन्त्रालय अध्यक्ष
२. सचिव (राजस्व) अर्थ मन्त्रालय सहअध्यक्ष
३. महालेखा नियन्त्रक महालेखा नियन्त्रक कार्यालय सदस्य
४. सहसचिव प्रशासन महाशाखा, अर्थ मन्त्रालय सदस्य
५. सहसचिव सङ्‍घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सदस्य
६. नायव महालेखापरीक्षक (व्यवस्थापन विषय हेर्ने) महालेखा परीक्षकको कार्यालय सदस्य
७. महानिर्देशक आन्तरिक राजस्व विभाग सदस्य
८. महानिर्देशक भन्सार विभाग सदस्य
९. महानिर्देशक राजस्व अनुसन्धान विभाग सदस्य
१०. महानिर्देशक सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा अनुसन्धान विभाग सदस्य
११. तालिम प्रमुख सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन तालिम केन्द्र सदस्य–सचिव