राजश्व तथा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धी सहायकस्तरीय सेवाकालीन तालिम, २०७५ मा सर्वोकृष्ट प्रशिक्षार्थी मधु ज्ञवालीद्वारा प्रंशसा पत्र ग्रहण गर्दे ।